2013. április 20.
XII. évfolyam 4. szám.
Szépirodalmi Folyóirat
"Szépszó és Értelem"
KÖNYVAJÁNLÓ
TARTALOM
1. oldal
A MEK-ről letőlthető
művek
Ajánlott Honlapok
Munkatársaink Honlapjai
Naplók, jegyzetek.
(blog)

(Nemcsak a puskacsőben…
Illyés Gyula)

Hol hazugság van,
ott hamisság van
kint a pusztaságban
s a meleg szobákban,
a lelkek zugában
is hazugság van,

mert hazugság van
minden újságban
és minden sorában
a szóra nyitott szájban
is
csak hazugság van -

hol hazugság van
ott hamisság van
a vélt igazságban
s szolgáltatásában:
a bíróságban,
minden ítéletben,
és hazugság van
minden hitéletben
a krisztusszeretetben
és a parlamentben -

hol hazugság van,
ott csak álság van
a politikában,
minden kormányban,
elnöki palotában
pártházak zugában
fülkék magányában
vasúti vágányban
a kezes bárányban
is
csak hazugság van;

hol hazugság van,
ott hamisság van
minden szegletben
s minden egyenlegben
is
csak hazugság van -

hazugság van
nemcsak az országban,
egész Európában
messzi Ázsiában
és a nagyvilágban
csak hazugság van

és hamisság van
bokorban s ágban
oltványban, dugványban
a fakoronákban
ahogy a boglyát
szekérre dobják
tépő boronákban
és a koronában
is
csak hazugság van,

mert hazugság van,
(s persze hamisság van)
az apák szavában
anyák mosolyában
gyermekkacagásban
életben s halálban
örömben és gyászban
is
csak hazugság van

igen, hazugság van
s hazug szabadság van
a közgondolkodásban
e hazugországban

hazug világban
Köves József
Egy mondat a hazugságról
l
Szerkesztő, próza: Kaskötő István
Szerkesztő, versek: Kamarás Klára
Semminek sem neveltek. A vastaps
számomra szánalmas szúrós szemét.
Új morálról dünnyög, hadar, vakkant
szabadon oly sok börtöntöltelék.

Egy tóba estem, hol csak cápa van.
Mosdatom, etetem, meg ne öljön.
Véres húscafatok és rám ragadt
jajgatás rajtam a rongyos öltöny,

a percmutató kattanásába
beleüvöltenek pártkatonák,
csobban az üveg, görcsös hátára
esik a kisember, élő fonák.

Nyakkendőket így még nem utáltam,
ily hazug még nem volt ige s alany,
lubickolva ebben a mocsárban
aggastyánként holtra írom magam.

Ódor György
A fuldokló
Kölyökkutyarágta ócska cipő,
mit játékszerként  új alom elé
ismételten, újból odavetnek;
hadd nőjön jó foga és élesedjen nyelve
a felnövekvő nemzedékeknek…
ehhez hasonlít  a mi életünk.

A történelmi szűrőn a hajdanvolt
jótettek áthullnak nyomtalan,
de biztos lehetsz benne, testvér,
hogy fennakadnak
a  régi bűneink hiánytalan;
és felmentést adnak minden
frissen elkövetett bűnre,
szörnyűségre.

– Hisz Ők is így csinálták! –
hangzik a felmentés, az igazolás,
és kimosdatott arcok néznek az Égre,
hol most az Ő Istenük tanyáz…
papja meg a választás előtt
szentlecke helyett ikszelést magyaráz.
A történelmet a győztesek írják!
Hiába fordul mindig a kerék…
ugyanazt a maszlagot benyalja
minden egyes kutya-nemzedék.
Kajuk Gyula
Leírt Generáció
Addig tiszteld a törvényt,
amíg korlátoz önkényt,
amíg hatalmat gátol
s gazságot nem palástol.

A törvény cifra szolga,
szolgálja azt, ki hozta,
ám az, akit kisemmiz:
tökélyében sosem hisz.

Be olykor az se tartja,
ki buzgón megszavazta,
csak addig van hatálya,
amíg nem köpnek rája.

A törvény mit sem érhet,
ha csak táblákra vésed,
ha nincs a szívben önként:
megsütheted a törvényt.
Baranyi Ferenc
BULLADA
Mindig valami fontosat
szerettem volna mondani
néktek
Aztán valahogy 
mindig csak  ilyesmire  futotta
hogy
ne féljetek
ne hazudjatok
ne bántsatok
szeressetek
ne sírjatok
sirassatok  
Az istenért 
mondjatok már végre
helyettem valami fontosabbat
1920-1994
Simonyi Imre
NE SÍRJATOK
Berkó Béla görcsösen kapaszkodott a zászlórúdba, élénkülő szél csapkodta a nemzeti lobogót az arcába. Még ez is... bosszankodott. Micsoda pech, ma minden összejött. Reggel az asszony bejelentette, hogy válni akar, a postás felszólítást hozott a banktól, felmondták a hitelt, a Váci úton elkapta a rendőr gyorshajtásért és Csarkiné behívta az irodájába, hogy személyesen, sajnálkozva tudassa vele, hogy megszűnik a pozíciója. Leépítenek.
Letekintett a gyülekező tömegre, már lehettek vagy kétszázan is... kiürült az irodaház. Tárgyilagosan megállapította – mert ugye ő, mint egy képzett marketing szakember csak tárgyilagos lehet – hogy a hatemeletes irodaház tetejéről a problémák egészen más színben tűnnek fel.
                                                                  tovább>>>
Kaskötő István
Hoppá!
Még egy "egyperces novella"?
    ...a kedves Nógrádi Gábor kifogásolta, az előző "egyperces"
írásom esetében, hogy olvasása több mint másfél percet vesz igénybe, miszerint az "egyperces" műfaji meghatározás nem alkalmazható rá. Na, most akkor, nevezzem "másfélperceseknek"?
Áhh! Mi lenne, ha?
Az Akadémia nem fog megfeszíteni ha tekerek egyet  szegény anyanyelvemen és nevezem ezen írásokat Kurta írmányoknak.
Útóvégre is ha lehet az olvasmány, olvasat és az ablak, nyílászáró nem szólhatnak az okosok egy cifra szót sem.Talán még szegény Lörincze tanár úr is megbocsájt.

                                v

Arany Tóth Katalin
ÉRTETEK
Ha tehetném,
rejtett ráncok mögé bújnék.
Lenge ingujjaknak lennék
ég-illata,
s áldó mozdulatban kezek
mögötti lassú lendület.

Ha lehetnék
egy gondolat, a szolgaság
rabságába a szabadság
vágyát vinném,
hogy örökös küzdelmetek
trónjánál letérdeljetek.

Ha tehetném,
hörgő haldoklók homlokán
törölném a kínt, s kutatnám
az imádság
kérlelt, nagy megváltó kegyét.
Megbocsátanék mindenért.

Ha tehetném,
üvölteném hallgatásban
és hatalmi elnyomásban
fogant eskük
átkos és cinkos maszlagát,
mit nem fednek egyenruhák.

Ha lehetnék
koldusok védelmezője,
senki nem lépne előre,
míg a nyomor
fojtó uralma meg nem dől.
Ember embert karolna föl.

Ha tehetném,
a gyászolókat sem hagynám
magukra temetés után.
Egy ölelés
lennék, fájdalmat enyhítő
gyöngédség, elfedő idő.

Ha tehetném,
elbújnék a hallgatásban,
s rejtőzködő imáimban
elmerülve
értetek éltetném hitem,
a csönd ölébe hajtva fejem.
SOVÁNYODOM MÁR. KENYÉRÉRT, SÓÉRT
bűneik osztom, míg vidáman vádol
röfögő népük, hogy szabott halálból
kiveszem részem dűtve a rossz vért
fokosok közt a valótlan valóért.
Rútságon festékek vigyora táncol,
választott álarcom látványhoz láncol:
nincs, akit akartam gonosz adókért.
Nem vagyok. Ízemet asszonyok érzik:
metszett méhükkel embert kívánnak
fogadni, s adni, éjem bevérzik:
fogamzatlanul vet ki az utálat.
S jó ez így, reménység: romlásom íze
foszlik, ha időmet magammal viszem le.

Nógrádi Gábor
Minden perc melyet nem töltök Veled
Üressé silányítja - éltemet,
testembe hatoltan fáj!
Szürkült színek....
Zsengéjét veszti a táj!
Amikor nem vagyok Veled:
Annyira fáj!

Mondtad magadról:
" Átlag vagyok,
Miért bolondulsz értem?!"
Ezen - csúfolódva felnevetek...
Hiszen minden perc,
mit nem töltök Veled,
üres: fájóan testembe váj!
Félek!... Érzem, közeleg...
Osztódnak a percek bennem...
Már másodpercenként:
Annyira fáj!

Kardos András
Annyira fáj!
Ha már torkomon akadnak
a szerelmes szavak,
s lelkem száraz ágán
rügyek sem bomlanak,
nem nézel, s nevetsz rám
a hajnal fényfüzérén át,
nem dicsérsz, hogy szemem
fénylőbb, mint a gyémánt,
léptem oly lebbenő,
könnyű, mint nyári fuvallat,
selymes, szép hajamon
csillámok suhannak,
ha nincs rajongás, mosoly,
és tisztul a káprázat,
s tudod,  közös gyönyör
többé sose várhat,
ne áltass, és ne légy gőgös,
ne mondd, hogy rossz álom,
hadd gyászoljam méltón
romba dőlt világom!Mentovics Éva
Ha tisztul a káprázat
l
Következő oldal>>>
...
Kattints, a kép nagyítható.
Kattints, a kép nagyítható.Kattints, a kép nagyítható.Kattints, a kép nagyítható.
Kattints, a kép nagyítható.
Kattints, a kép nagyítható.
Kattints, a kép nagyítható.Kattints, a kép nagyítható.Kattints, a kép nagyítható.
Kattints, a kép nagyítható.
Szőnyi István
festőművész
Joaquin Rodrigo
Concertto de Aranjuez
II. Adagio
Winnipeg Symphony Orchestra
Kazuhiro Kozimi vezényel
Norbert Kraft gitár
2. oldal
3. oldal
4. oldal
5. oldal
ÚJDONSÁG
Albert Lőrincz Márton:
Ó, Márta
Baka István: Könyörögj érettem
Balogh Örse: Buksi
Bányai Tamás: Ábrándozó
Bárdos László: Megméretések
Bittner János: Út és Erény
Bodó Csiba Gizella:
Egyetlen arcom
Cselényi Béla: egy régi roppanás
Czégény Nagy Erzsébet:
Vágy-rügyek
Debreczeny György:
mély a kútnak múltja
Dobrosi Andrea:
Évszakon, éven
Fetykó Judit: Éjszaka
G. Ferenczy Hanna: Éjek éjjelén
Gligorics Teru: Ami maradt
Kamarás Klára:
Mikor az elmúlás kopog az ablakon 
Ketykó István: Ima bocsánatért
Kő-Szabó Imre: Az a szép nyár
Lehoczki Károly: Rasztik
Lelkes Miklós:
Szavak, fogalmak…
Péter Erika: Mégis nyílik
Pongrác Ágnes: Este lett
Ricza István: Késői vallomás
Sárközi László: egymás mellett...
T. Ágoston László:
Felperzselt templomok
Végh Sándor: Manapság
Verasztó Antal: A puskás ember
i
i
i
Gábor Andor
versek
Heltai Jenö
versek
Krausz Tamás
Az elhallgatott népirtás